POKUŠENIE V PRESTROJENÍ

“Pokušenie v prestrojení” je fotografická séria prezentujúca jedlo, sladkosti ale aj ovocie minimalistickým, hravým, farebným v pop-art štýle. Stredová kompozícia má pútať oko diváka na zachytený objekt a necháva ho skúmať detaily na jednoduchom nerušivom pozadí.

“Temptation in Disguise” is a photo series presenting food, sweets, but also fruit in a minimalist, playful, colorful pop-art style. The central composition is intended to draw the viewer’s eye to the captured object and let him examine the details against a simple, unobtrusive background.