Exponometria ako Ω a ω fotografie

Každá fotografia sa skladá z troch atribútov, rád ich nazývam premenné. Tieto premenné ovplyvňujú výsledný vzhľad vzniknutej fotografie. Čas, clona, a citlivosť snímača (ISO). Keďže …